kako doći do hipotekarnog kredita

Procedura kupovine nepokretnosti za kreditnog kupca:

1.  Proveravate u banci kreditnu sposobnost I odlučujete se za banku.

2.  Pronalazite odgovarajuću nekretninu. Savetujemo Vas, da se u ovaj proces ne upuštate bez posrednika jer uz pomoc profesionalaca, koji su upoznati sa ponudom na tržistu kao i sa procedurom kupovine ova faza će za vas biti manje stresna i lakša. Posrednici  su tu i da vas pravno zaštite i isprate kroz čitav proces.

3. Zaključujete Predugovor sa Prodavcem  koji overavate  u sudu I dajete mu kaparu koja je ujedno I učešće za banku ( iznos je onaj koliko vam je učesce u banci, najčesce 5-20% u zavisnosti od toga da li je komercijalni ili subvencionisani kredit).

4. Izvođenje procenitelja na teren I zajedno sa procenom , predugovorom I vasom ličnom dokumentacijom apliciranje za kredit.

5.  Kada vam banka,nacionalna korporacija I ministarstvo odobre kredit, overava se se  konačan Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti.

6. Overa  založna izjave u sudu i njena predaja  u katastar nepokretnosti kako bi se upisala Hipoteka na predmetnom stanu . Kod uknjiženih nepokretnosti ovo je dovoljno (sam čin predaje banci) za puštanje novca na račun Prodavca, međutim kod neuknjiženih objekata, čeka se Rešenje o upisu hipoteke (obično potrebno od 7 do 10 dana), pa tek onda sledi isplata novca iz kredita.

Dan pre puštanja kredita potrebno je spremiti novac za troškove: Troškove nacionalne korparcije, trošak obrade kredita kod banke, trošak kursne razlike....

7. Useljenje u kupljenu nepokretnost

8. Regulisanje obaveza prema poreskoj upravi (oslobađanje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava i povraćaj PDV za kupca prvog stana) i  prijava stana kod javno-komunalnih preduzeća

9. Uknjižba stana

TROŠKOVI (okvirno) za kreditne kupce

PROCENITELJ - priblizno   100 EVRA
2.OVERA PREDUGOVORA I UGOVORA  ( u zavisnosti od vrednosti kapare tj. za overu ugovora od vrednosti kupljene nepokretnosti)

3.TROŠKOVI OBRADE ZAHTEVA ZA OSIGURANJE (NKOSK) – 30 evra u dinarskoj protivvrednosti.
4. BANKA (TROŠKOVI OBRADE ZAHTEVA ZA KREDIT)
 – 0.5% do 1% od iznosa kredita u zavisnosti od izabrane banke i modela kredita

 5. ZALOŽNA IZJAVA  (  0.2 % vrednosti kredita + 8000 dinara fiksni deo)                          

6. PROVIZIJA AGENCIJI -  2-4% od ugovorene cene nepokretnosti ( plaća se pri overi predugovora ali je često i stvar dogovora između posrednika i klijenta)
Proceniteljska kuća NRVB

Ivana Sarića 7

11160 Beograd


Kontakt telefoni

+381 11 355 0384

+381 63 22 52 52


Email adresa

@Copiright Proceniteljska kuća NRVB Ivana Sarića 7, 1160 Beograd  . All right reserved.