Nacionalni standardi procene vrednosti nepokretnosti definišu sledeće pojmove koje će biti korišćeni u izveštaju: Tržišnu vrednost kao procenjeni iznos za koji bi nepokretnost mogla da se razmeni na datum procene vrednosti između voljnog kupca i voljnog prodavca, u transakciji između nezavisnih i nepovezanih strana, uz adekvatan marketing, pri čemu su obe strane posedovale dovoljno saznanja, postupale razborito i nisu bile pod prinudom. Procenjeni iznos kao cenu izraženu u novčanom obliku (obično u domaćoj valuti), koja je plativa za nepokretnost u transakciji između nepovezanih strana. Procena isključuje iz analize specifične parametre koji mogu uticati na povećanje ili sniženje vrednost predmetne nepokretnosti, kao što su izvor i način finansiranja, prodajni ili ugovori o zakupu, posebne odredbe, povlastice ili ustupci od strane bilo koje strane uključene u postupak prodaje, ili bilo koji parametar koji se odnosi na posebnu vrednost. Imovina može biti razmenjena se odnosi na činjenicu da je vrednost nepokretnosti pre procenjeni nego predodređeni iznos ili stvarno ostvarena prodajna cena. To je cena po kojoj tržište očekuje da bi se transakcija ostvarila na datum vršenja procene i koja zadovoljava sve druge elmente iz definicije tržišne vrednosti. Na dan procene iziskuje uslov da je procenjena tržišna vrednost vremenski ograničena i definisana. S' obzirom da se tržišta i tržišni uslovi mogu promeniti, procenjena vrednost može biti netačna ili neodgovarajuća u nekom drugom vremenskom trenutku. Procenjena vrednost reflektuje stanje na tržištu u vremenskom periodu u kojem je izvršena procena, a ne prošla ili buduća kretanja. Transakcija bez konflikta interesa je ostvariva između zainteresovanih strana koji nisu u naročitom ili specifičnom odnosu, usled koga bi cena mogla biti neuobičajena za tržište. Transakcija pod uslovima tržišne vrednosti je pretpostavljena između strana koje nisu povezane i koje posluju nezavisno jedna od druge. Koji poseduju razuman stepen informisanosti podrazumeva da obe zainteresovane strane poseduju dovoljno informacija u vezi sa namenom i karakteristikama imovine, trenutnom i potencijalnom upotrebom i uslovima tržišta na dan procene.


Proceniteljska kuća NRVB

Ivana Sarića 7

11160 Beograd


Kontakt telefoni

+381 11 355 0384

+381 63 22 52 52


Email adresa

@Copiright Proceniteljska kuća NRVB Ivana Sarića 7, 1160 Beograd  . All right reserved.