Dragan Lukić

Dragan Lukić

Licencirani procenitelj

0113550384

p.k.nrvb@gmail.com

Dragan Lukić, dipl.inžinjer građevine, sa licencama iz oblasti izvođenja i  nadzora. Stalni sudski veštak građevinske struke, licencirani procenitelj vrednosti nepokretnosti