Milić Đoković

Milić Đoković

Zamenik direktora - Procenitelj

+381 65 55 44 755

djokovic.milic@gmail.com

Milić Đoković, licencirani Procenitelj, stalni Sudski veštak ekonomsko finasijske struke, magistar menadžmenta nekretnina i biznisa, jedan od vodećih konsultanata u oblasti nepokretnosti u Srbiji i investicionog konsaltinga. 

Predsednik udruženja Samostalnih sudskih veštaka i procenitelja nepokretnosti (www.ussvip.rs)